Ajanvaraus

Tutkimus ja kehittäminen

 Johtavaa liikuntaturvallisuuden tutkimusta

Tampereen Urheilulääkäriasema tekee maailman johtavaa urheiluvammatutkimusta.TaULAn erityinen tutkimusalue on liikuntaturvallisuus, jonka tavoitteena on tutkia ja ehkäistä eri liikuntamuodoissa (asiointi- ja työmatkaliikunta, harrasteliikunta, kuntoliikunta ja kilpaurheilu) syntyviä vammoja ja muita liikunnan haittavaikutuksia ja tätä kautta optimoida liikunnasta saatavia myönteisiä vaikutuksia.

TaULAn tiivis yhteys yliopistoon on mahdollistanut verkostoitumisen useiden tasokkaiden kotimaisten tutkijaryhmien kanssa.

TaULAn tutkimustoiminta esitellään kokonaisuudessaan UKK-instituutin sivuilla: www.ukkinstituutti.f/tutkimus

 

Meneillään olevia tutkimuksia

Liikuntavammojen riskitekijät ja vammojen ehkäisy jalkapalloa harrastavilla lapsilla 2013-

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia liikuntavammojen anatomisia, fysiologisia, psykososiaalisia ja olosuhteisiin liittyviä riskitekijöitä sekä vammojen ehkäisymahdollisuutta neuromuskulaarisen harjoittelun avulla.

Vastaava tutkija Kati Pasanen

Lue lisää >>


TaULA videoanalyysi
Polvi- ja nilkkavammoja ennustavat tekijät sekä vammojen ehkäisy nuorilla urheilijoilla
2011-

Urheilijoiden liiketaitoja, lihaskuntoa ja terveyttä selvittävä tutkimus, jossa tavoitteena on löytää polvi- ja nilkkavammojen syntyyn liittyviä fyysismotorisia riskitekijöitä ja edelleen kehittää harjoituksellisia menetelmiä vammariskien pienentämiseksi. Kahden vuoden kohorttiseuranta ja yhden vuoden satunnaistettu kontrolloitu koe.

Vastaava tutkija Kati Pasanen

Lue lisää >>

 

Selkävaivojen ja tapaturmien määrä ja vaikeusaste varusmiespalveluksen aikana 2007

Epidemiologinen, prospektiivinen seurantatutkimus selkävaivojen ja tapaturmien määrästä ja vaikeusasteesta varusmiespalveluksen aikana.

Vastaava tutkija, ylilääkäri Jari Parkkari

Lue lisää >>


Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisy 2007

UKK-instituutin ja Puolustusvoimien yhteistyönä toteutettu interventiotutkimus varusmiespalveluksen alkuvaiheen intensiivisen lihaskuntoharjoittelun ja neuvonnan yhteydestä selkävaivojen ja tapaturmien esiintyvyyteen varusmiespalveluksen aikana.

Vastaava tutkija, ylilääkäri Jari Parkkari

Lue lisää >>


Päättyneitä tutkimuksia

Salibandyvammojen ehkäisytutkimus 20042011

Satunnaistettu interventiotutkimus salibandyvammojen ehkäisystä huipputason naispelaajilla.

Kunniamaininnalla hyväksytty väitöskirjatutkimus.

Vastaava tutkija Kati Pasanen

Lue lisää >>

 

Meneillään olevia kehittämishankkeita

Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma

Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelman (LiVE) tavoitteena on terveellisten ja turvallisten liikuntatottumusten edistäminen ja liikunnasta aiheutuneiden tapaturmien ja vammojen väheneminen.

LiVE-ohjelma aloitti toimintansa 1.3.2006. Ohjelman toimeenpanohankkeita ovat Terve Urheilija -ohjelma, Terve koululainen -hanke ja Smart Moves -hanke.

 

Terve urheilija 2006–

Terve Urheilija -ohjelman päämääränä on terve ja menestyvä urheilija. Ohjelman tavoitteena on välittää tietoa ja taitoja terveellisestä ja kehittävästä harjoittelusta sekä urheiluseuroissa liikkuville lapsille ja nuorille, heidän valmentajilleen, ohjaajilleen ja taustajoukoilleen että huippu-urheilijoille valmentajineen.

Ohjelman verkkosivuilta löytyy tietoa ja käytännön vinkkejä terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän harjoittelun tueksi. Terve urheilija -ohjelman ydin on koottu Kymppiympyrään.


Lue lisää: www.terveurheilija.fi, Terve Urheilija -kanava YouTubessa ja Facebookissa

Terve-urheilija   Youtube-32x32    Facebook-TEKOn-sivulle   Twitter logo blue


TEKO – Terve koululainen 2010–

Terve koululainen -hankkeen tavoitteena on ehkäistä kouluikäisten lasten ja nuorten liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia. TEKO tuottaa koulujen ja oppilaiden käyttöön materiaalia ja toimintamalleja, jotka tukevat terveellistä ja turvallista liikuntaa.

Turvallisen ja terveellisen liikunnan moninaisuus on kiteytetty TEKOn elementtiseinään.

Kehittämispäällikkö Anne-Mari Jussila

Lue lisää: www.tervekoululainen.fi  ja TEKO – Terve koululainen Facebookissa

Teko
     Facebook-TEKOn-sivulle
   Smart Moves
2014–

Smart Moves -hankkeen tavoitteena on lisätä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten tietämystä terveellisestä ja turvallisesta liikkumisesta, liikuntatapaturmien ennaltaehkäisystä sekä istumisen vaaroista.

Smart Moves tuottaa erilaisia, innostavia aineistoja ja materiaaleja, jotka suunnitellaan nivoutumaan käytännönläheisesti ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmiin. Materiaalit tulevat olemaan maksuttomia ja kaikkien saatavilla.

Lue lisää: www.smartmoves.fi ja Smart Moves Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa

smartmoves


    Facebook-TEKOn-sivulle   Twitter logo blue  2016 instagram logo

  

Tampereen Urheilulääkäriaseman koulutustoiminta


Bookmark and Share

 

Lue lisää TaULAn

- kehittämishankkeet:

 

YouTubeHankkeiden videot
kootusti YouTubessa
Terve urheilija -kanavalla


- koulutustoiminta