Ajanvaraus

Urheilijan henkinen hyvinvointi

Mitä on mielenterveys?  


Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan (WHO 2013).

Kun mieli kuormittuu


Henkisen terveyden tila eli mielenterveyden tila ei ole stabiili vaan se vaihtelee elämän aikana. Ihminen reagoi erilaisiin muutoksiin tai kuormittaviin tilanteisiin eri tavoin ja on usein ihan normaalia kuormittavissa tai haastavissa tilanteissa, että myös mieli alkaa jollakin tavoin reagoimaan. Kun mieli kuormittuu tai sietokyky ylittyy, ihminen saattaa alkaa oirehtimaan. Ahdistus, uupumus, väsymys, ärtyneisyys, unettomuus, ilottomuus, muutokset ruokahalussa, muutokset keskittymiskyvyssä, keholliset tuntemukset ja erilaiset kivut tai voimakkaammat ahdistukseen liittyvät paniikki- tai muut oireet voivat olla esimerkkejä tällaisista signaaleista.

Joskus ei itse tiedä, miksi voi huonosti. Oma suoritustaso voi olla alentunut tai olo on erilainen kuin aiemmin. Eikä ole poikkeuksellista sekään, että mielen oireillessa ihmisen on vaikea erottaa, mikä osa omassa kokemuksessa on minuutta tai persoonaa ja mikä on tilanteesta nousevaa oireilua. 

Pääsääntöisesti vastaanotolle hakeudutaankin silloin, kun ihminen kokee jostakin haittaa.


Vastaanotolla


Vastaanotolla toimitaan potilasturvallisesti ja terveydenhuollon lakeja ja säädöksiä noudattaen. Ensimmäisellä tapaamisella kartoitetaan tilannetta ja tehdään yhdessä asiakkaan kanssa alustavaa hoitosuunnitelmaa. Sairaanhoitajana Mia kiinnittää huomiota myös somaattisiin asioihin ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa lääkärin vastaanotolle.

Usein hoitokäyntejä tarvitaan useampia. Joskus jokin tilanne tai asia selviää muutamalla tapaamisella, joskus lievissä tai keskivaikeissa tilanteissa tarvitaan hieman pidempiä hoitojaksoja. Tapaamisilla huomioidaan myös hoidon tarvetta vaikea-asteisimmissa tilanteissa tai arvioidaan kuntoutuspsykoterapian tarvetta. Tällöin Mia ohjaa asiakkaita asianmukaisesti psykiatrin konsultaatioon.

Tapaamisia tehdään usein myös silloin, kun kaikki on ihan hyvin. Sekin on mielenterveyden hoitamista ja silloin tukitapaamisten painopiste voi olla mm. itsehavaintakyvyn tai suorituskyvyn tukemisessa sekä ennaltaehkäisyssä asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Koska mielen hoitaminen tapahtuu hoidollisessa vuorovaikutussuhteessa, on urheilijan etu, jos hänellä on valmiina taho, joka hänet tuntee ja jonka kanssa hän voi nopeasti aloittaa hoidon tai tiivistää hoitokäyntejä psyykkisen kuormituksen tai urheiluun liittyvien vaatimusten vaihdellessa.


Kuka?

Mia Puuska os. Strömmer on psykiatrinen sairaanhoitaja ja entinen olympiatason urheilija. Mia on pitänyt jo useamman vuoden yksityisvastaanottoa urheilulääkäriasemalla. Mia työskentelee myös julkisella sektorilla, jossa hän hoitaa mielenterveysasiakkaita sekä tekee hoidon tarpeen arvioita. Lisäksi Mia on kouluttanut ammattivalmentajia ja lääketieteen kandidaatteja mielen rakentumiseen ja urheilijan mielenterveyteen liittyen.

Mia opiskelee parhaillaan työn ohessa psykoanalyyttiseksi yksilöpsykoterapeutiksi ja toimii Suomen jääkiekkoilijoiden pelaajayhdistyksen SJRY:n virallisena yhteistyökumppanina.
Bookmark and Share