Ajanvaraus

henkisen hyvinvoinnin tukipalvelu kilpa- ja huippu-urheilijoille

Psykiatrinen sairaanhoitaja ja entinen huippu-urheilija Mia Puuska (os. Strömmer) on aloittanut tammikuussa 2017 Tampereen Urheilulääkäriasemalla henkisen hyvinvoinnin asiantuntijana.

"Omasta ja monien muiden urheilijoiden kokemuksesta tiedän, että urheilu-uralla ja sen jälkeen eteen voi tulla hetkiä, jolloin henkisen valmennuksen lisäksi, tai sen sijaan, tarvitaan keskuste-luapua ja henkistä tukea. Olen työskennellyt urheilupsykologin kanssa, mutta tarvinnut myös toisenlaisia näkökulmia itseeni ja elämääni niin urheilijana kuin ihmisenä. Näitä kokemuksia olen saanut mm. vertaistuen ja psykoterapian kautta. Saatamme kovettaa itseämme hammasta purren pärjäämällä, treenaamalla kovempaa tai nollaamalla välttääksemme epämiellyttäviä tunnekokemuksia. Sen sijaan tunne- ja tietoisuustaitoja, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä muita elämään liittyviä ongelmanratkaisutaitoja voi kehittää. Jos voimavarat ovat lopussa tai tuntuu, ettei voi tehdä mitään, puhuminen, kokemuksen jakaminen ja kuulluksi tuleminen auttaa. Tiedän, että urheilijan ei tarvitse yksin selvitä."

Vastaanotolla

Mian vastaanotolla keskusteluiden lähtökohta on urheilijan elämään liittyvien kysymysten aito ymmärtäminen ja henkisen hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen niin uralla kuin sen jälkeen. Keskusteluiden myötä tilanteeseesi voidaan ehdottaa uusia ajatuksia tai näkökulmia, mutta sinä itse vastaat elämääsi liittyvistä päätöksistä tai toiminnasta. Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan tilanne ja tehdään alustava suunnitelma, miten edetään sekä sovitaan jatkotapaamisista.

Esimerkkitilanteita, jolloin voit hyötyä tapaamisistamme:

• alipalautumis- tai ylikuormitustilanteet
• stressi, ahdistus, pelot, unihäiriöt tai muu oireilu
• loukkaantumiset ja sairastumiset, jotka vaikuttavat harjoitteluun ja kilpailemiseen
• haasteet ja / tai muutokset ihmissuhteissa (esim. pari-, perhe- ja valmennussuhteeet)
• uran päättyminen ja siihen liittyvät kysymykset
• kaikki muut tilanteet, joissa olet henkisesti kuormittunut ja koet tarvitsevasi tukea tai apua.


HUOM! Vastaanottotapaaminen on mahdollista toteuttaa myös etänä Skypen välityksellä, katso siihen liittyvät lisäohjeet sivupalkin 'Ajanvarausohjeista'.


Bookmark and Share